بازدید مدیرکل هنرهای نمایشی از نمایشگاه صحنه به صحنه
Wednesday, January 18, 2017

«مهدی شفیعی» مدیرکل هنرهای نمایشی همراه با پیمان شریعتی از نمایشگاه «صحنه به صحنه» آثار رضا مهدی زاده در خانه هنرمندان ایران بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در این بازدید مهدی شفیعی و پیمان شریعتی همراه با علیرضا غفاری، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل خانه هنرمندان ایران از بخش های مختلف نمایشگاه «صحنه به صحنه» بازدید کردند.
رضا مهدی زاده نیز در این بازدید درباره این نمایشگاه و نوع چیدمان آن توضیحاتی ارائه داد.
مهدی شفیعی پس از بازدید از این نمایشگاه، پیشنهاد تهیه یک کتاب براساس طرح های ارائه شده در این نمایشگاه را به رضا مهدی زاده داد. 
نمایشگاه «صحنه به صحنه» چینشی از آثار صحنه ‌ای رضا مهدی زاده است که شامل اشیا و سازه‌هایی است که برای نمایش‌های مختلف ساخته است.