نخستین نشست پژوهشی پدیدارشناسی هنر در خانه هنرمندان ایران
Monday, January 23, 2017

نخستین نشست پژوهشی پدیدارشناسی هنر در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، به همت معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران نخستین نشست پژوهشی پدیدارشناسی هنر پنج شنبه 7 بهمن در محل این خانه برگزار می شود.
در این نشست که از ساعت 17:30 برگزار می شود، دکتر محمدرضا بهشتی با موضوع هنر و مبانی معرفت شناختی، مهندس سید محمد بهشتی با موضوع پديدارشناسي فضا در معماری ايراني، دکتر مرضیه پیراوی با موضوع مرلوپونتی؛ هنر به مثابه پدیدارشناسی و دکتر محمد ضیمران  با موضوع اشتباهات ناشی از کاربرد نادرست پدیدارشناسی در ایران به سخنرانی خواهند پرداخت.
دکتر علیرضا صیاد نیز به عنوان دبیر نشست در این برنامه حضور دارند.
علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند پنج شنبه 7 بهمن از ساعت 17:30 به خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند.