بازرسان خانه‌ هنرمندان ایران انتخاب شدند
Tuesday, February 14, 2017

مجمع عمومی عادی خانه هنرمندان ایران برگزار و طی آن بازرسان خانه هنرمندان ایران انتخاب شدند.
اولین مجمع عمومی عادی خانه هنرمندان ایران یکشنبه ۲۴ بهمن با حضور اعضای مجمع عمومی در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای برنامه دکتر «محمد سریر» رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران به بیان نکاتی درباره فعالیت سال جاری خانه هنرمندان ایران در زمینه‌های مختلف پرداخت.
آقایان ابراهیم حقیقی، آتیلا پسیانی، محمد یوسف میر زمانی و ... به عنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب شدند. سپس «مجید رجبی معمار» مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با بیان گزارش عملکرد خانه هنرمندان ایران در سال‌های ۹۴ و ۹۵ عنوان داشت بحمدالله خانه هنرمندان تمام ظرفیت‌های خود را فعال نموده و تمام درخواست‌های انجمن‌های ۱۲ گانه را اجابت نموده است و به رغم حجم وسیع فعالیت‌های صورت گرفته صرفه‌جویی اعمال گردیده است. 
در ادامه گزارش حسابرسی و بازرسان قانونی در مورد عملکرد سال ۹۴ قرائت شد و صورت‌های مالی دوره‌ی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تائید مجمع قرار گرفت.
در ادامه این جلسه موضوع انتخاب دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل مطرح و پس از رای گیری، آقایان «محمدرضا فیروزه‌ای» و «علی اشرف صندوق‌آبادی» به عنوان بازرسان اصلی و «حمیدرضا نوربخش» به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.