نشست پژوهشی مکتب نقاشی‌های نو گرای انقلاب
Tuesday, February 14, 2017

نشست پژوهشی مکتب نقاشی‌های نو گرای انقلاب چهارشنبه ۲۷ بهمن در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نشست پژوهشی مکتب نقاشی‌های نو گرای انقلاب چهارشنبه ۲۷ بهمن با حضور دکتر مرتضی گودرزی دیباج، علی فرامرزی، کاظم چلیپا، احمد آقاقلی‌زاده و عبدالحمید قدیریان در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
نمایشگاه گروهی نقاشان دوره انقلاب با آثاری از مرتضی ممیز، بهزاد شیشه‌گران، حسین خسروجردی، مرتضی اسدی، مصطفی گودرزی، کاظم چلیپا، غلامعلی طاهری، علی وزیریان، مصطفی ندرلو، ایرج اسکندی، حمید قدیریان، حبیب الله صادقی، ناصر پلنگی، صدیقه سلیمان، حمید شریفی، محمد خزائی، ابوالفضل عالی، محمدعلی ترقی جاه، احمد آقاقلی زاده، سیروس مقدم، عباس سارنج، علی فرامرزی، کوروش شیشه‌گران، اسماعیل شیشه‌گران از 17 بهمن در خانه هنرمندان ایران دایر است.
علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند چهارشنبه ۲۷ بهمن ساعت 17 به سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند.