بازید رایزن فرهنگی سفارت آلمان از خانه هنرمندان ایران
Wednesday, February 22, 2017

«ولکر ردر» رایزن فرهنگی سفارت آلمان با مجید رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در این دیدار که سه‌شنبه 3 اسفند در محل خانه هنرمندان ایران صورت گرفت، «مجید رجبی معمار» ضمن معرفی بخش های مختلف خانه هنرمندان ایران، به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت های هنری و فرهنگی این مجموعه پرداخت. وی ضمن اشاره به زمینه های مشترک فرهنگی و هنری میان دو کشور ایران و آلمان، چنین اشتراکاتی را زمینه ساز تعاملات هرچه بیشتر میان دو کشور توصیف کرد و از آمادگی خانه هنرمندان ایران برای گسترش همکاری ها با نهادهای فرهنگی و هنری کشور آلمان خبر داد.
ولکر ردر نیز ضمن استقبال از برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی و هنری با همکاری خانه هنرمندان ایران، بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر موسسه گوته با نهادهای فرهنگی ایران تاکید کرد. رایزن فرهنگی سفارت آلمان در ایران پس از این دیدار، از بخش های مختلف خانه هنرمندان ایران و نمایشگاههای چهاردهمین جشن تصویر سال بازدید کرد.