نمایش فیلم های برگزیده اسکار 2017 در سینماتک خانه هنرمندان ایران
Wednesday, April 12, 2017

فیلم‌های برگزیده  اسکار 2017 در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آیند.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم‌های برگزیده اسکار 2017 به مدت پنج روز (26 تا 31 فروردین) در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آیند.
در روز نخست، شنبه 26 فروردین ساعت 17:30 فیلم «زوتوپیا» و ساعت 20 فیلم «تپه هکسا» به نمایش درمی‌آیند.
روز یکشنبه 27 فروردین ساعت 17:30 فیلم «سالی» به نمایش درمی‌آید.
دو فیلم «شیر» و «حصارها» به ترتیب ساعت 17:30 و 20 روز دوشنبه 28 فروردین به نمایش درمی‌آیند.
فیلم «ورود» سه‌شنبه 29 فروردین ساعت 20 به نمایش درمی‌آید.
روز چهارشنبه 30 فروردین ساعت 17:30 فیلم «موانا» و ساعت 20 فیلم «منچستر کنار دریا» به نمایش درمی‌آیند.
و در آخرین روز، پنجشنبه 31 فروردین ساعت 20 فلم «اگر سنگ از آسمان ببارد» برای مخاطبان به نمایش در خواهد آمد.