«بر شاخ و بن»؛ نمایشگاهی با موضوع درخت در خانه هنرمندان ایران
Thursday, April 27, 2017

مرتضی ترسلی برای نخستین‌بار آثارش را در تهران به نمایش می‌گذارد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، «بر شاخ و بن» عنوان نمایشگاه مجسمه و تابلوهای سفالین مرتضی ترسلی است که از سوی انجمن سفالگران 8 تا 16 اردیبهشت در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.
مرتضی ترسلی درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه دربرگیرنده مجموعه‌ای از حجم سفالی است که در قالب چیدمان و تابلو در سال‌های اخیر با موضوع درخت خلق کرده‌ام.
او افزود: این مجموعه دربرگیرنده 12 مجسمه چیدمانی و10 تابلو است که همه آثار سفال هستند و با چرخ کار شده‌اند. شیوه خلق این آثار به گونه‌ای بوده است که هر اثر از مجموعه ای تکه سفالین در کنارهم ساخته شده است. تابلوها نیز با سفال کار شده اند. من در سال های اخیر بحثی را مطرح کرده ام که با سفال هم می توان نقاشی کرد.
این مجسمه ساز درباره موضوع و عنوان نمایشگاه گفت: درخت همواره برای هنرمندان از جذابیت خاصی برخوردار بوده است و من سال هاست که تمرکزم را بر روی درخت گذاشته ام و به درخت درابتدا به صورت واقع گرایی می پرداختم، اما به مرور رویکردی انتزاعی پیدا کرده ام. البته باید بگویم که تمام درخت های این مجموعه را تخیلی کار کرده ام.
ترسلی در بیانیه این نمایشگاه عنوان کرده است؛ «بر شاخ و بن مجموعه ای است که درآن هنرمند با تاکید بر آشنازدایی از ماهیت کلیشه ای سفال در باور عام، اندیشه های فرم گرایانه خود را در قالب حجم های چیدمانی ارائه می دهد.
در همزیستی مشارکتی و میانجی گرانه فرم و فضا در بستری از زمان و مکان، مجسمه مفهوم درجهان بودن را به ما می آموزد. به نقل از هایدگر مرزها و محدوده ها پایان نیستند، بلکه سرآغازی برای ارتباط با باقی جهان هستند.»
نمایشگاه «بر شاخ و بن» جمعه 8 اردیبهشت ساعت 17 در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.