اجرای کوارتت پیل‌دم؛ «برای صلح» و «طبیعت پاک و زیبا»
Friday, May 12, 2017

اجرای «کوارتت پیل‌دم» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. 
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اجرای «کوارتت پیل‌دم؛ برای صلح و طبیعت پاک و زیبا با سرپرستی ژوبین عسگریه یکشنبه 24 اردیبهشت ساعت 18 درلابی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. 
ژوبین عسکریه سرپرست و نوازنده دیجیرید، میثم امینی نوازنده اره و پرکاشن، شاهرخ گلچین معانی نوازنده دیجیریدو، مژگان حسینی نوازنده قانون اعضای این گروه را تشکیل می‌دهند.
در این کوارتت قطعات کهکشان، خورشید، درخت، ستارگان ، باران، شب جنگل، خالی ذهن در زمان اجرا می‌شوند.
پیل دم به معنای کسی است که  نفس بسیار قوی دارد. ایده تشکیل گروه پیل دم سال 1384 در ذهن ژوبین عسکریه نقش بست وگروهی با محوریت سازدیجیریدو شکل گرفت که تا سال 1390  به صورت اجراهای پژوهشی همراه  با برگزاری کارگاه های آموزشی ژوبین عسکریه پیش رفت. پیل دم تاکنون اجراهای فراوانی با ترکیب های مختلف سازی داشته و امروزبا چهار نفر از اعضا به اجرا می پردازد.
اجرای «کوارتت پیل‌دم؛ برای صلح و طبیعت پاک و زیبا با سرپرستی ژوبین عسگریه یکشنبه 24 اردیبهشت ساعت 18 درلابی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
حضور برای عموم در این برنامه آزاد است.