نخستین نشست هم اندیشی اعضای انجمن عکاسی میراث فرهنگی برگزار شد
Thursday, May 25, 2017

نخستین نشست هم اندیشی اعضای انجمن عکاسی میراث فرهنگی سه شنبه دوم خرداد در سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد و در این مراسم از ابراهیم صافی رئیس هیات مدیره پیشین انجمن تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، براساس تفاهم نامه ای که از سوی خانه هنرمندان ایران با انجمن عکاسان ایران امضاء شده است، مقرر شده است که انجمن عکاسان ایرانی ماهی یک نشست برای انجمن های وابسته خود در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار کند که نخستین نشست انجمن عکاسان در سال جاری به انجمن عکاسان میراث فرهنگی اختصاص داده شد.
در نخستین نشست هم اندیشی اعضای انجمن عکاسان میراث فرهنگی، حسن غفاری ریس هیات مدیره انجمن ضمن تقدیر از ابراهیم صافی رئیس پیشین هیات مدیره انجمن به معرفی تک تک اعضای هیات مدیره جدید پرداخت و در ادامه تک تک اعضای پیوسته انجمن گزارشی از فعالیت های اخیر و آتی خود را ارائه کردند.
همچنین در این مراسم از 41 عکاس انجمن که در نمایشگاه وزارت بهداشت شرکت کردند بودند با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
در این نشست هم اندیشی، ابراهیم حقیقی، سیون ایوازیان، افشین بختیار، مجتبی آقایی، مسعود زنده روح کرمانی، ساعد نیک ذاد، سعید محمودی ازناوه حضور داشتند.
انجمن عکاسان میراث فرهنگی تنها انجمنی است که از وزارت کشور پروانه فعالیت خود را دریافت کرده است و 11 سال است که در حوزه عکاسی از میراث فرهنگی، صنایع دستی ،گردشگری و میراث معنوی فعالیت می کند و این انجمن 63 عضو پیوسته دارد.
رضا وثوقی، ابراهیم سیسان، حسین کریم زاده، حسن غفاری، سعید محمودی ازناوه، اسد نقش بندی، سید روح الله هاشمی، کاوه فرزانه و حسن غفاری اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان میراث فرهنگی را تشکیل می دهند.