نگاهی به سینمای وودی آلن در سینماتک خانه هنرمندان ایران
Sunday, July 09, 2017

چهار فیلم از وودی آلن در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آیند.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، سینماتک خانه هنرمندان ایران در چهار برنامه آینده خود به سینمای وودی آلن، کارگردان برجسته آمریکایی می‌پردازد.
دوشنبه ۱۹ تیر ساعت ۱۷:۳۰ فیلم «آنی هال» محصول سال ۱۹۷۷ به نمایش درمی‌آید. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور محسن آزرم برگزار می‌شود.
فیلم سینمایی «زلیگ» محصول سال ۱۹۸۳ دوشنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۷:۳۰ به نمایش درمی‌آید. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور امیر پوریا برگزار می‌شود.
روز دوشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۷:۳۰ فیلم «زن و شوهرها» محصول سال ۱۹۹۲ به نمایش درمی‌آید. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور نوید پورمحمدرضا برگزار می‌شود.
و روز دوشنبه ۹ مرداد نیز از ساعت ۱۷:۳۰ فیلم «جادو در مهتاب» محصول سال ۲۰۱۴ به نمایش درمی‌آید. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور مهرزاد دانش برگزار می‌شود.
لازم به ذکر است هر چهار فیلم به زبان اصلی و با زیرنویس فارسی نمایش داده می‌شوند.
علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه فرمایند.