تقدیر از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
Monday, July 24, 2017

دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، عصر روز شنبه ۳۱ تیر با حضور زهرا سعیدی عضو فراکسیون روابط عمومی و رسانه مجلس شورای اسلامی، دکتر سید شهاب سید محسنی رییس انجمن متخصصان روابط عمومی، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و جمعی از اساتید و پیشکسوتان ارتباطات و روابط عمومی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این مراسم روابط عمومی و امور بین‌الملل خانه هنرمندان ایران با کسب رتبه اول در بخش کتاب و رتبه دوم در بخش گزارش مورد تقدیر قرار گرفت.
در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی از علیرضا غفاری، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل خانه هنرمندان ایران تقدیر به عمل آمد.
این جشنواره با هدف آشنایی با اصول و استانداردهای نشر الکترونیک و مکتوب در روابط عمومی و ارائه آثار و تجارب موفق، توسعه و ارتقای سطح توانمندی‌ ها و مهارت ‌های مدیران و کارشناسان روابط عمومی در حوزه فعالیت های انتشارات، انتخاب و معرفی الگوهای برتر در حوزه انتشارات، تبیین نقش تکنولوژی‌ های نوین ارتباطی و آموزشی در فرآیند انتشارات و دستیابی به راهکارهای مناسب برای اعتلا و ارتقای نشر الکترونیک و مکتوب در روابط عمومی ها توسط انجمن متخصصان روابط عمومی برگزار شد.