پرفورمنس آرت دوئل در لابی خانه هنرمندان ایران
Thursday, August 17, 2017

پرفورمنس آرت دوئل با اجرای جلیل صادقی اشرافی و پریسا کرمی جمعه 27 مرداد ساعت 18 در لابی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران؛ جلیل صادقی اشرافی که در سال‌های اخیر چهار پرفورمنس موسیقیایی در لابی خانه هنرمندان ایران اجرا کرده است، برای پنجمین بار در این مجموعه فرهنگی و هنری به اجرای برنامه موسیقیایی خواهد پرداخت، اجرایی که به گفته این هنرمند نسبت به اجراهای پیشینش بار موسیقیایی‌اش بیشتر خواهد بود.
صادقی اشرافی سعی دارد با تکیه بر هنرهای واقعی، از هنر تجاری فاصله گرفته و هنر به مفهوم واقعی خود را به نمایش بگذارد.
پرفورمنس دوئل جمعه 27 مرداد ساعت 18 در لابی خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.