بازدید دکتر فاطمه راکعی از نمایشگاه «قصه‌دوزی‌های بی‌بی حاضر»
Friday, October 27, 2017

دکتر فاطمه راکعی پنجشنبه 4 آبان در اولین دیدار رسمی خود به‌عنوان مشاور شهردار تهران در امور زنان، در نمایشگاه «قصه‌دوزی‌های بی‌بی حاضر» حضور یافت و با بی‌بی‌حاضر امیدواری دیدار کرد.
وی در بازدید از این نمایشگاه گفت: این اولین دیدار رسمی من به‌عنوان مشاور شهردار تهران است و بسیار علاقه داشتم آثار بی‌بی حاضر را ببینم. مسائل بسیار مهمی را می‌توان در آثار بی‌بی حاضر دید و تحلیل کرد. ایشان در سن بالا کاملا هوشیار و سرزنده و با نشاط کار می‌کنند. رمز این مساله به هنر خلاقیت وی نیز مرتبط است؛ زن خانه‌داری که ظاهرا هیچ آموزشی ندیده و عشق به زندگی ایشان را واداشته این عروسک‌های قصه‌گو را خلق کند. بی‌بی حاضر یک الگوی ناب است برای دختران و زنانی که ممکن است گمان کنند هیچ امکاناتی در اختیار ندارند یا هیچ معلمی نداشته‌اند که هنری به آنها بیاموزد. هیچکس برای بی‌بی حاضر هیچ کاری نکرده است؛ فقط عشق، خلاقیت و ابتکار خودش او را به این نقطه رسانده است. ایشان بودن در کنار خانواده و فرزندانش را به مسائلی مثل خورد و خوراک یا مسائل عاطفی خلاصه نکرده، و هنر و ذوقش را در این عروسک‌های رنگارنگ قصه‌گو متجلی کرده است. او یک قصه‌نویس اصیل است و تمام این کارها را بدون آموزش انجام داده است.