فراخوان اجرای عمومی سال 1397 تماشاخانه‌ی استاد عزت‌اله انتظامی خانه هنرمندان ایران
Thursday, November 23, 2017

تماشاخانه استاد عزت‌اله انتظامی خانه هنرمندان ایران در راستای انتخاب و اجرای شایسته آثار نمایشی متقاضی برای سال 1397 از علاقمندان دعوت می‌نماید تا آثار مورد نظر خود را طبق شرایط مندرج در این فراخوان ارائه نمایند.

الف. شرایط و ضوابط:
1) آثار خلاق دانشجویی، برگزیده جشنواره های معتبر داخلی و خارجی و نیز نمایش های دارای متون ایرانی در اولویت انتخاب می باشند.
2) آثاری مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که پیش از این در هیچ سالن و یا تماشاخانه دیگری اجرای عمومی نداشته باشند.
3) با توجه به ضرورت استفاده حداکثری از این سالن و ایجاد شرایط مساعد برای اجرای دو نمایش مختلف در یک روز، دارا بودن صحنه سبک و قابل حرکت ضروری است.
4) با توجه به اجرای همزمان دو اثر نمایشی در این تماشاخانه، زمان اجرای آثار تا سقف 75 دقیقه در اولویت انتخاب خواهد بود.
5) هر کارگردان صرفاً می تواند یک اثر نمایشی را به این تماشاخانه معرفی کند.
6) ارائه فرم تقاضا و فیلم اثر، صرفاً به منظور ارزیابی اولیه بوده و به منزله پذیرش قطعی و اجرای عمومی نخواهد بود.

ب. دستورالعمل:
1) مرحله اولیه:
در این مرحله، گروه های متقاضی می توانند با ارسال حداقل 30 دقیقه از فیلم اثر نمایشی خود، طبق برنامه زمانی زیر، آثار خود را مورد بررسی اولیه قرار دهند.
* متقاضیان اجرا در 6 ماه نخست سال 1397: از 1 دی الی 20 اسفند 1396
* متقاضیان اجرا در 6 ماه دوم سال 1397: از 1 تیر الی 20 شهریور 1397

2) مرحله نهایی:
در این مرحله، آثار پذیرفته شده از مرحله اولیه، می بایست اثر کامل خود را در تاریخ اعلام شده از سوی تماشاخانه استاد انتظامی، مورد بازبینی نهایی قرار دهند.

ج. تحویل آثار:
1) آثار نمایشی می بایست بر روی DVD در 3 نسخه تحویل داده شود که درج نام اثر، نام کارگردان و شماره تماس بر روی آنها الزامی می باشد.
2) متقاضیان می بایست فرم تقاضا را که در سایت خانه هنرمندان ایران به نشانی www.iranartists.org و همچنین کانال تلگرام تماشاخانه استاد انتظامی به نشانی https://telegram.me/tamashakhanehentezami موجود می باشد، تکمیل کرده و همراه فیلم اثر ارائه دهند.
3) تمامی مدارک می بایست در یک پاکت A4 تحویل داده شود.
4) تحویل آثار صرفاً در بازه زمانی مذکور و از ساعت 16 الی 20 انجام خواهد شد.
5) مدارک ارائه شده، قابل استرداد نمی باشد.

آدرس: خیابان آیت اله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی (فرصت سابق)، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، دفتر مدیریت تماشاخانه استاد انتظامی.

دریافت فرم تقاضا:
http://www.iranartists.org/UploadedFiles
ewsFiles/11edda0d7c0344b.docx