انتخاب ابراهیم حقیقی به عنوان رئیس شورای عالی و مجید رجبی‌معمار به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان ایران
Monday, December 18, 2017

ابراهیم حقیقی به عنوان رئیس شورای عالی و مجید رجبی‌معمار به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان ایران انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در اولین نشست شورای عالی خانه هنرمندان ایران پس از برگزاری مجمع عمومی هفته گذشته که یکشنبه ۲۶ آذر برگزار شد، با تشکر از زحمات و خدمات ارزشمند آقای دکتر محمد سریر و اعضای پیشین شورای عالی، برای ترکیب جدید هیات رئیسه، بحث و بررسی و رای‌گیری به عمل آمد که باتفاق آرا آقایان «ابراهیم حقیقی» به عنوان رئیس شورای عالی، «فرزاد هاشمی» به عنوان نائب رئیس، «حمیدرضا نوربخش» به عنوان خزانه‌دار و «کامران ملکی» به عنوان دبیر شورای عالی انتخاب شدند.
همچنین آقای «مجید رجبی‌معمار» باتفاق آرا برای مدت ۲ سال در سمت مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ابقاء شد.