کارگاه تصویرگری «آینه» با تدریس علی بوذری
Wednesday, March 14, 2018


عکاس: لیلا ابراهیمی

کارگاه تصویرگری «آینه» با تدریس علی بوذری سه‌شنبه ۲۲ اسفند در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
علی بوذری درباره برگزاری این کارگاه یک روزه در خانه هنرمندان ایران گفت: در این کارگاه که با همکاری خانه هنرمندان ایران و انجمن تصویرگران ایران برگزار شد، ۳۰ هنرجو حضور داشتند که به صورت انفرادی به خلق اثر پرداختند.
وی افزود: در این کارگاه هریک از هنرجویان با موضوع داستان چینیان و رومیان مثنوی مولوی به تصویرگری بر روی پارچه پرداختند.
به گفته علی بوذری مدرس کارگاه تصویرگری «آینه»، آثار خلق شده در این کارگاه از ۳ فروردین در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آیند.